نصف كيلو مشاوي مشكله-1190cal

50 SR

نصف كيلو مشاوي مشكله-1190cal

نفر مشكل مشاوي -600cal

26 SR

نفر مشكل مشاوي -600cal

كيلو مشاوي مشكلة -2390cal

100 SR

كيلو مشاوي مشكلة -2390cal

كيلو مشكل مشاوي سماء ديرتي -3650cal

121 SR

كيلو مشكل مشاوي سماء ديرتي -3650cal

نصف كيلو مشاوي مشكله سماء ديرتي-1830cal

63 SR

نصف كيلو مشاوي مشكله سماء ديرتي-1830cal

كباب لحم-90cal

24 SR

كباب لحم-90cal

اوصال لحم -170cal

24 SR

اوصال لحم -170cal

ريش غنم -130cal

30 SR

ريش غنم -130cal

كباب خشخاش لحم90cal

25 SR

كباب خشخاش -90cal

كباب دجاج -170cal

23 SR

كباب دجاج -170cal

مشكل دجاج

23 SR

مشكل دجاج

شيش طاوق -170cal

21 SR

شيش طاوق -170CAL

كباب خشخاش دجاج -90cal

25 SR

كباب خشخاش دجاج -90cal

بطاطس كبير

11 SR

بطاطس كبير

بطاطس صغير

6 SR

بطاطس صغير

ثوم كبير

4 SR

ثوم كبير

ثوم صغير

1 SR

ثوم صغير