نصف كيلو مشاوي مشكله-1190cal

56 SR

نصف كيلو مشاوي مشكله-1190cal

نفر مشكل مشاوي -600cal

29 SR

نفر مشكل مشاوي -600cal

كيلو مشاوي مشكلة -2390cal

112 SR

كيلو مشاوي مشكلة -2390cal

كيلو مشكل مشاوي سماء ديرتي -3650cal

136 SR

كيلو مشكل مشاوي سماء ديرتي -3650cal

نصف كيلو مشاوي مشكله سماء ديرتي-1830cal

71 SR

نصف كيلو مشاوي مشكله سماء ديرتي-1830cal

كباب لحم-90cal

27 SR

كباب لحم-90cal

اوصال لحم -170cal

27 SR

اوصال لحم -170cal

ريش غنم -130cal

34 SR

ريش غنم -130cal

كباب خشخاش لحم90cal

28 SR

كباب خشخاش -90cal

كباب دجاج -170cal

26 SR

كباب دجاج -170cal

مشكل دجاج

26 SR

مشكل دجاج

شيش طاوق -170cal

23 SR

شيش طاوق -170CAL

كباب خشخاش دجاج -90cal

28 SR

كباب خشخاش دجاج -90cal

بطاطس كبير

12 SR

بطاطس كبير

بطاطس صغير

7 SR

بطاطس صغير

ثوم كبير

4 SR

ثوم كبير

ثوم صغير

1 SR

ثوم صغير