نصف كيلو مشاوي مشكله-1190KCAL

56 SR

نصف كيلو مشاوي مشكله-1190KCAL

نفر مشكل مشاوي -600KCAL

29 SR

نفر مشكل مشاوي -600KCAL

كيلو مشاوي مشكلة -2390KCAL

112 SR

كيلو مشاوي مشكلة -2390KCAL

كيلو مشكل مشاوي سماء ديرتي -3650KCAL

136 SR

كيلو مشكل مشاوي سماء ديرتي -3650KCAL

نصف كيلو مشاوي مشكله سماء ديرتي-1830KCAL

71 SR

نصف كيلو مشاوي مشكله سماء ديرتي-1830KCAL

كباب لحم - 90KCAL

27 SR

كباب لحم - 90KCAL

اوصال لحم - 170KCAL

27 SR

اوصال لحم - 170KCAL

ريش غنم - 130KCAL

34 SR

ريش غنم - 130KCAL

كباب خشخاش لحم - 90KCAL

28 SR

كباب خشخاش - 90KCAL

كباب دجاج -170KCAL

26 SR

كباب دجاج -170KCAL

مشكل دجاج

26 SR

مشكل دجاج

شيش طاوق -170KCAL

23 SR

شيش طاوق -170KCAL

كباب خشخاش دجاج -90KCAL

28 SR

كباب خشخاش دجاج -90KCAL

بطاطس كبير

12 SR

بطاطس كبير

بطاطس صغير

7 SR

بطاطس صغير